Obchodné podmienky

Odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)

 • Tovar môžete vrátiť do 60 dní od doručenia
 • Vrátený tovar musí byť:
  1. s pôvodnými štítkami, nepoškodený nad rámec oboznámenia sa s tovarom
  2. v originalnej krabici/ obale, ktorý nesmie byť znehodnotený popísaním adresy alebo nad rámec oboznámenia sa s tovarom
 • Odporúčame tovar vhodne zabaliť a uchovať si potvrdenie o jeho odoslaní – za poškodený alebo stratený tovar nepreberáme zodpovednosť.
 • Nie je povinné uviesť dôvody vrátenia tovaru, avšak týmito informáciami nám pomáhate zlepšovať našu ponuku.
 • Pokiaľ Vám nevyhovuje vrátenie peňazí na bankový účet, informujte nás o Vami požadovanom spôsobe. Peniaze budú vrátené do 14 dní.

Výmena tovaru

 • Tovar môžete vymeniť do 60 dní od jeho doručenia. Požadovaný stav vráteného tovaru je uvedený v odstúpení od zmluvy.
 • Postup pri výmene tovaru je nasledovný:
  1. vytvorte si na našej stránke novú objednávku na tovar, ktorý požadujete na výmenu,
  2. pred dokončením objednávky vpíšte do poznámky text: „ výmena tovaru k objednávke č. XY ( XY nahraďte číslom pôvodnej objednávky – variabilný symbol na faktúre)“, 
  3. Vašu novú objednávku dokončite, no neplaťte za ňu. Na e-mail obdržíte potvrdenie s číslom novej objednávky, ktoré vpíšte na tento formulár do kolónky „číslo novej objednávky na výmenu“ nižšie.
 • Nový tovar Vám odošleme až po prijatí a spracovaní Vami vráteného produktu, ktorý pošlite na adresu nižšie.
 • Pri výmene toho istého produktu za inú veľkosť nebudete platiť nič. Ak si vyberiete iný drahší produkt, pri doručení zaplatíte iba rozdiel ceny. Ak si vyberiete iný lacnejší produkt, zvyšné peniaze Vám budú vrátené. Poštovné za doručenie novej objednávky Vám účtované nebude. K novému tovaru obdržíte aj faktúru v plnej výške ceny tovaru.
 • Ak máte záujem zakúpiť si tovar v aktuálnej cene, je potrebné pôvodný tovar vrátiť so žiadosťou o vrátenie peňazí a vytvoriť si novú objednávku.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy, výmenu alebo reklamáciu tovaru

Formulár pre vratenie tovaru si môžete stiahnúť tu: formular.pdf